سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سلمان نصرالهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد-شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد-شرک
امیر سردارآبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد-شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد-شرک
محمد ابوترابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد-شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد-شرک
علیرضا باشی ازغدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد-شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد-شرک

چکیده:

شرکت های توزیع تامین انرژی الکتریکی مستمر و با کیفیت برای مشترکین ضروری می دانند. با توجه به ساختار شبکه های توزیع از لحاظ طول و در معرض عوامل محیطی، جغرافیایی بودن و اعمال خاموش یها، جهت عیب یابی کابل های زمینی بوسیله ماشین عی بیابی، استفاده از روش پیشنهادی این مقاله بسیار مناسب تر از وضعیت فعلی خواهد بود. در این مقاله استفاده از دانش نهفته در داده ها، تلاش بر ای استخراج روابط ذاتی بین آنها و تعم یم آن در موقعیتها دیگر,مبنا ی روشها ی هوشمند است بگونه ای که سیستم استنتاج وفقی عصبی- فازی (ANFIS) و شبکه عصبی مصنوعی(MLP)برای تعیین محل عیب یابی کابل فشار متوسط استفاده شده است. ANFISنوعی سیستم خبره با قابلیت یادگیری است و همانند شبکه عصبی برای مدلسازی سیستمهای غیرخطی بکار می رود تعیین محل عیب یابی کابل یک نگاشت غیر خطی است بنابراین توسط شکل موج های ولتاژ و جریان به عنوان دو ورودی شبکه، جهت یافتن الگوریتمی با خطای کمتر در تعیین محل عیب می پردازیم.