سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا رنجبر – کارشناسی ارشد فتوگرامتری گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه تهران
محمد سعادت سرشت – استادیار گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه تهران

چکیده:

لیزر اسکنرها می توانند بطور مستقیم مختصات سه بعدی تعداد بیشماری نقطه رادر زمانی کوتاه اندازه گیری کنند. در بسیاری از موارد اشیا باید از نماهای مختلفی اسکن شود تا اینکه بتوان آن را به طور کامل بازسازی کرد به دلیل اینکه هراسکن سیستم مختصاد محلی خود را دارد همه ابرنقاط مختلف بایستی به یک سیستم مختصات مشترک انتقال داده شوند. این روش معمولا تحت عنوان هم مرجع سازی ابرنقاط شناخته می شود یکی از روشهای مطرح دراین زمینه هم مرجع سازی مبتنی بر ICP می باشد روش ICP می تواند براساس مقایسه فاصله و زاویه نرمال نقاط متناظر در دو دسته ابرنقاط کارکند. دراین تحقیق این دو روش و تلفیق آنها از لحاظ دقت و کارایی مورد مقایسه قرار گرفته اند. پس از پیدا کردن نقاط متناظر این مجموعه حجیم از نقاط بایستی تحت الگوریتمی مینیمم شود.