سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین محوی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدهادی دهقانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
قاسم کیانی – کارشناس شیمی
مرتضی بارانی – کارشناسی شیمی

چکیده:

شیرابه می تواند خطرات زیست محیطی جبران ناپذیری به محیط زیست وارد نماید لذا تصفیه شیرابه با استفاده از روشها و تکنیکهای ارزان و دردسترس امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد هدف ازاین مطالعه مقایسه کارایی حذف TSS:COD شیرابه حاصل از کارخانه کمپوست اصفهان با استفادها ز منعقد کننده های سولفات اهن کلرور آهن پلی فریک سولفات، الوم و پلی آلومینیوم کلراید به همراه دو کمک منعقد کننده تجاری انیونی و کاتیونی می باشد. دراین مطالعه که از نوع مداخله ای می باشد حذف TSS:COD از شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان با استفاده از منعقد کننده ها و کمک منعقد کننده های مختلف مورد بررسی قرارگرفته است دراین تحقیق با استفاده از روش ازمایش جار بهترین شرایط برای حذف TSS:COD دوز موثر و PH بهینه و بهترین منعقد کننده تعیین گردید درحذف TSS:COD موثرترین منعقد کننده پلی فریک سولفات بوده که در PH بازی نتیجه بهتری را نشان میدهد می توان روش انعقاد و کواگولاسیون را روشی مناسب و ارزان قیمت جهت پیش تصفیه شیرابه حاصل از کارخانه کمپوست اصفهان و اماده سازی ان برای تصفیه بهتر و مناسب تر با روشهای دیگر معرفی نمود.