سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین طبیب – مدیریت حفظ نباتات استان خوزستان
مرتضی امیدبخش – مدیریت حفظ نباتات استان خوزستان
رضا پورآذر – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان
هادی زارع زاده – مدیریت جهادکشاورزی شهرستان رامهرمز

چکیده:

علف هرز سوروفEchinocola colonum Link.) از علف های هرز تابستانه در انواع زراعت های بهاره- تابستانه استان خوزستان است. گیاه هرز مذکور دارای قدرت جوانه زنی بالا، همچنین رشد رویشی و رشد زایشی چشمگیر می باشد و از همین رو توان رقابت آن بازراعت های تابستانه از جمله گوجه فرنگی بسیار زیاد بوده و عملکرد این محصول را بشدت پایین می آورد. به منظور کنترل این گیاه هرز طرحی در قالب بلوک های کامل تصادفی در منطقه حومه شهرستان رامهرمز اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: گالانت سوپر با دز ۰/۸لیتر در هکتار، فوزیلیدفورت در سه سطح ۱- ۱/۵- و ۲ لیتر در هکتار، تیمار شاهد بدون کنترل و تیمار وجین علف های هرز. نشان داد که علفکش های گالانت سوپر و فوزیلیدفورت با سطوح ذکر شده توانستند علف هرز سوروف را بترتیب به میزان ۸۷ ۹۵۹۴/۵% و ۹۷ % کنترل نمایند که این نتایج در سطح اطمینان آماری ۱% نسبت به تیمار شاهد بدون کنترل معنی دار بود. بعلاوه تمامی دزهای فوزیلیدفورت نسبت به گالانت سوپر برتری محسوسی نشان داد.