سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود مطلبی کاشانی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده:

حلالهای آلی باکاربرد گسترده درصنایع موجب بروز مشکلات جسمی فراوان برای کارگران میشوند درواحدچاپ یک شرکت چینی سازی ۶حلال برای چاپ نقش برروی ظروف چینی مورد استفاده قرارمیگیرد و برای کنترل غلظت آلاینده ها یک سیستم تهویه ترقیقی با ۱۲فن محوری با مجموع هواگذر۱۰۰۰۰CFM بکارگرفته شده است اندازه گیری این الاینده نشان داد میزان غلظت آنها بیش ازحد مجاز بوده و معاینات کارگران این واحد نیز وجود اختلالات کبدی کلیوی و تنفسی درآ«ها را مشخص نمود به همین منظور دراین مطالعه با بررسی فرایند کار یکسیستم تهویه موضعی با ۴هود برای این واحد طراحی گردید و پساز راه اندازی آن مجددا غلظت آلاینده ها اندازهگیری شد نتایج مطالعه نشان داد که کارایی سیستم تهویه موضعی مورد استفاده درکنترل حلال های الی بطور معنی داری ازسیستم تهویه ترقیقی قبلی بیشتر است