سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید حمیدرضا فرقانی – محقق و اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
جواد شاطریان – محقق و اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
آیدین حمیدی – محقق و اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
نازیالا هنرپرور – دانشجوی دکتری حشره شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

غلات خصوصا گندم و جو یکی از مهمترین منابع غذائی انسان به شمار می آیند. استفاده از بذور با کیفیت بالای جوانه زنی موجب تولید بهینه و حداکثر بالاخص در مزارع بذری، می شود، که صدور تائیدیه این نوع بذور، جزو وظایف اصلی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور می باشد. از آنجا که تعیین فشار اسمزی بذر می تواند به عنوان یک شاخص مهم، مکمل یا جایگزین برای آزمون های پر هزینه و طولانی مدت، جوانه زنی استاندارد باشد، از این رو ، دو روش مختلف استفاده از پتریدیش و لوله فالکون (تست تیوب) بر روی ۸ رقم گندم در دو تیمار (بذر سالم و شکسته) در طی شش روز متوالی مورد سنجش و مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین استفاده از تست تیوب و پتریدیش وجود ندارد، ضمن این که برای هر دو روش، اندازه گیری فشار اسمزی در روز هزار دانه و اثرات متقابل ، سایر عوامل، در تست تیوب معنی دار شد. لذا به نظر می رسد، برای تعیین فشار اسمزی بذر غلات، از روش تست تیوب، معنی دار شد. لذا به نظر می رسد، برای تعیین فشار اسمزی بذر غلات ، از روش تست تیوب و در روز سوم بعد از آماده سازی بذور، باید استفاده شود. این احتمال وجود دارد که این روش بتواند به عنوان یک روش کم هزینه تر و سریع تر به عنوان یک متد تکمیلی و مکمل و یا حتی جایگزین در آزمایشگاه های تعیین کنترل و کیفیت بذر پیشنهاد گردد و آزمون های تست جوانه زنی را نیز با اطمینان بالاتری به انجام برساند.