سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هیوا ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوشیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی احمدی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

سنگ های مافیک خروجی پیکره پیازه، جنوب شرق مریوان، غرب ایران، با مقدار ۴۶/۸SiO2 تا ۴۸/۳ از نوع تولئیتی اقیانوسی هستند، و به همین دلیل قابل مقایسه با مورب های عهد حاضر می باشند. عدد منیزیمی این سنگ ها بین ۶۳ تا ۷۲ است که نشان می دهد این بازالت ها تفریق کمی را متحمل شده اند. نسبت La/Yb این سنگ ها بین ۲/۱۵-۰/۹۴ متغییر بوده، که در دیاگرام رسم شده برای این مقادیر در مقابل Nb/Yb، این سنگ ها در قلمرو مورب قرار می گیرند. دیاگرام های عنکبوتی رسم شده برای این نمونه ها روند نسبتاً مشابه با مورب را نشان می دهند. دیاگرام های عناصرخاکی کمیاب رسم شده برای این سنگ ها شباهت زیادی با روند تغییرات این عناصر در مورب داشته که مؤید شباهت این توده با مورب است. با توجه به بررسیهای صورت گرفته چنین به نظر می رسد که توده پیازه، بازالت پشته میان اقیانوسی بوده که برروی تراست زاگرس واقع شده است.