سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمرتضی سیدیان – استادیار گروه آبخیزداری دانشگاه گنبد کاووس
معصومه فراستی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه
آرش جاعل – استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، جمهوری اسلامی ایران
نادر برهمند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان، گروه مهندسی عمران، لارستان، ایرا

چکیده:

تخمین بار رسوب در زمینههای مختلفی مانند مهندسی رودخانه، آلودگی آبها، مخازن سدها و … دارای اهمیت می باشد. معمولترین رابطه مورد استفاده یک معادله توانی به نام منحنی سنجه میباشد که در بسیاری مواقع بار رسوبیرا با اختلاف زیادی تخمین میزند. در این تحقیق توانایی سه مدل رگرسیونی جدید برای تخمین بار رسوب در پنج ایستگاه در آمریکا بررسی گردید. نتایج نشان داد دقت مدلهای رگرسیونی جدید از منحنی سنجه بیشتر است و باخطای کمتری میتواند بار رسوب را تخمین بزند. در مرحله صحتسنجی به طور تقریبی مقدار خطای بهترین مدل رگرسیونی نصف منحنی سنجه و مقدار ضریب همبستگی آن ۱۰ % بیشتر است. همچنین مدلهای رگرسیونی جدید بار رسوبی در زمان سیلابی را نیز بهتر از منحنی سنجه برآورد مینمایند. در مجموع می توان مدل۹pRM را به عنوان بهترین مدل معرفی نمود