سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

طاهره بیگدلی – دانشجوی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،
احمد محمدی فهساره – استاد یار وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد خوراسگان
محمود کلباسی – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد خوراسگان

چکیده:

توسعه صنعت و گسترش ترافیک درکشورهای در حال پیشرفت از جمله ایران باعث ایجاد آلودگی در شهر ها شده است .با توجه به اهمیت آلودگی محیط ،توجه به زیست ردیابی از ا هداف این تحقیق می باشد . استفاده از درخت چنار و کاج به منظور تعیین مقدارکاهش و کنترل آلودگی در شهر اصفهان می باشد . در این تحقیق نمونه برداری از درختان در ۵ سایت در شهر اصفهان شامل (پارک لاله،پارک قلمستان،چهارراه تختی،دروازه شیراز و ناژوان) در سه تکرارو در شهریور ماه انجام شد . پوست درختان ، نمونه برداری شده به طور مجزا مورد تجزیه آزمایشگاهی قرار گرفت . نتایج نشان داد که میزان عناصر : نیکل ، منگنز ، سرب ، روی و مس در پوست کاج در سایتهای مختلف اختلاف معنی داری ندارد ولی میزان عناصر در پوست چنار دارای اختلاف معنی داری می باشد . بطور کلی نتایج نشان می دهد که چنار وکاج هر دوبیواندیکاتور خوبی هستند ولی چنار مقدار بیشتری عناصر را به خود جذب می کند.