سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمسعود حسینی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سیدمهدی امینی نسب – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست مجتمع آموزش عالی بهبهان
محمدصادق صبا – کارشناس محیط زیست دریایی
رضا کریم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستا ن

چکیده:

دراین مطالعه داده های سرشماری نیمه زمستانه پرندگان مهاجر تالاب های استان خوزستان درسال ۲۰۰۹ از اداره محیط زیست استان خوزستان تهیه و مورد بررسی قرارگرفت در ۶ تالاب مهم استان خوزستان میانگران، بامدژ، شادگان، خورموسی، ناصری و هورالعظیم مجموعا ۱۹ گونه حمایت شده مشاهده و ثبت شد و دراین میان تالاب شادگان با ۱۰ گونه و تالاب های ناصری و خور موسیهرکدام با ۴ گونه به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد گونه حمایت شده را به خود اختصاص دادند همچنیندر ۶ تالاب مورد بررسی ۵ گونه در معرض تهدیدجهانی نیز مشاهده شدک ه عبارتند از اردک سرسفید، اردک مرمری، شاه باز، عقاب تالابی، پلیکان خاکستری، دراین میان تالاب میانگران با ۲ گونه در درجه اول اهمیت جهانی و تالاب های شادگان هورالعظیم و خو ر موسی هرکدام با ۱ گونه در درجه بعدی از نظر اهمیت جهانی قرار می گیرند