سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نادر نبهانی – استادیار دانشگاه صنعت نفت
مهرنوش شیرین – کارشناس حفاظت کار-مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار جنوب غرب کشور
سیدامین جزایری – رئیس ایمنی شرکت فولاد اکسین خوزستان
محمد ترک پوربیگلریان زاده – کارشناس تضمین کیفیت شرکت فولاد اکسین

چکیده:

پرتوهای الکترومغناطیسی با طول موج ۱۰۰۰-۰/۷۸ میکرون، پرتوهای مادون قرمز IR خوانده میشوند. اجسام در حرارتهای بالا از خود پرتوهای غیر یونیزان ازجمله پرتوهای مادون قرمز ساطع مینمایند. این پرتوهای غیر یونساز دارای اثرات بیولوژیکی روی چشم و پوست انسان میباشد. لذا باتوجه بر این، تصمیم گرفته شد در شرکت فولاد اکسین خوزستان باتوجه به وجود کورهای ذوب و احتمال وجود پرتو مادون قرمز، میزان مواجهه نفرات با پرتو مادون قرمز را در ایستگاههای کاری سالن نورد که شامل اتاق کنترل کوره، اتاق کنترل استند و اتاق کنترل hot leveler میباشد را بهدست آوریم. باتوجه به اثرات پرتو بر روی چشم و پوست، میزان پرتو در دو ناحیه دست و چشم اپراتورهای اتاق کنترل توسط دستگاه سنجش مادون قرمز EC1-IR HAGNER اندازهگیری گردید. پس از انجام محاسبات جهت تعیین میزان مواجهه نفرات با پرتو مادون قرمز در این ایستگاههای کاری مقادیر اندازهگیری شده با حدود آستانه مجاز و یکدیگر مقایسه گردیدند و پس از مقایسه مشخص گردید پرتوهای مادون قرمز در این ایستگاههای کاری در محدوده مجاز قرار دارد و سلامت افراد را تهدید نمینماید و همچنین پس از مقایسه ایستگاهها با یکدیگر مشخص گردید اتاق کنترل کوره در ناحیه دست و اتاق کنترل استند در ناحیه چشم دارای بیشترین مقدار پرتو مادون قرمز میباشند