سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مینا خاشعی – کارشناس ارشد رسوب شناسی، گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند
غلامرضا میراب شبستری – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند
محمدحسین زرین کوب – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند

چکیده:

موضوع این پژوهش، بررسی و مقایسه خصوصیات پتروگرافی و ویژگی های کاتدولومینسانس نمونه های دولومیتی متعلق به چهار سازند دولومیتی سلطانیه، سیبزار، شتری و مزدوران بوده است. در این راستا از نمونه های دولومیتی متعلق به سازندهای مورد نظر برش نازک میکروسکوپی تهیه شده و این برشها توسط میکروسکوپ پلاریزان مورد مطالعه قرار گرفته و انواع دولومیت بسیار ریز بلور تا درشت بلور و نیز شکل دار وبی شکل تشخیص داده شده است. علاوه بر این، خصوصیات کاتدولومینسانس برخی از این دولومیتها نیزتوسط میکروسکوپ کاتدولومینسانس مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً زون بندی کاتدولومینسانس در بلورهای دولومیت که در نتیجه اختلاف در سطوح تجمع یون های Fe2+ وMn+2در بلور ایجاد شده و نیز تفسیر تکوینی و دیاژنتیکی دولومیت ها بر مبنای تفاوت در ویژگی های CL زون های مختلف آن ها صورت گرفته است. به طور کلی، بررسی توالی های مشاهده شده از زون بندی CL در بلورهای دولومیت حاکی از تاریخچه دیاژنتیکی این سازندها است که به ترتیب شامل دولومیتی شدن در محیط اکسیدان، در محیط فریاتیک احیایی و نهایتا تشکیل بلورهای دولومیت در محیط دفن عمیق می باشد.