سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اتابک کلایی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

چکیده:

در این مقاله طراحی PSS برای یک تک ماشین متصل شده به باس بینهایت بر اساس تکنیک کنتل مد لغزشی و بر اساس منطق فازی ارائه شده است. با استفاده از کنترل مد لغزشی یک محدوده برای تغییرات پارامترهای سیستم بدست آمده و پایدار ساز به گونه ای طراحی می شود که این رنج وسیع عملکرد مناسب داشته باشد. هدف از طراحی پایدار ساز مد لغزشی و پایدار ساز فازی افزایش پایداری و بهبود پاسخ دینامیکی سیستم تک ماشین متصل شده به باس بینهایت در شرایط مختلف کاری است. در این مقاله نتایج شبیه سازی PSS معمولی، PSS بر اساس کنترل مد لغزشی، PSS بر اساس منطق فازی و بدون PSS با هم مقایسه شده است. نتایج شبیه سازی های انجام شده بر روی مدل غیر خطی سیستم قدرت، کارایی خوب کنترل کننده مد لغزشی و کنترل کننده فازی را نشان می دهد. سیستم SMIB به این دلیل انتخاب شده است که دارای ساختار ساده است که در درک اساس تأثیرات و مفاهیم PSS خیلی مفید است.