سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
سیدصادق ناصرعلوی – دانشجوی دکتری سازه
جواد سلاجقه – دانشیاردانشگاه شهید باهنر کرمان
عیسی سلاجقه – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به لحاظ کاربرد وسیع سازه های فضاکار امکان وجود عیوب ناشی ازساخت و یا اسیب دیدگی تحت بارهایوارده پاسخ های مختلفی برای شناسایی خرابی دراین سازه ها مبتنی برشبکه عصبی ارایه میشود برای مقایسه پاسخ های مختلف یک گنبد دربرنامه اجزا محدود تحلیل شده و نتایج عددی تغییرات روی پاسخ ها توسط شبکه عصبی درجعبه ابزار MATLAB7.12 تحلیل شده است تحلیل روی پاسخ ها شامل مود شکل ترکیب مودشکل و فرکانس تغییر شکل استاتیکی انرژی کرنشی مودی و استاتیکی نشان دادکه پاسخ مود شکل باضافه فرکانس کمترین خطا را دارد و انرژی کرنشی مودی درمقابل نویز ازهمه پاسخ ها مقاومت تر اس