سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبا
محمدصادق رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبا
محمدعلی زمردیان – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
محمدعلی روشن ضمیر – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

در دنیای پر شتاب امروز و با افزایش تقاضای شهر نشینی،کمبود فضای شهری بطور محسوسی رو به فزونی است. از این رو نیاز به بلند مرتبه سازی و بالطبع عملیات گودبرداری از ضروریات جوامع شهری امروزی است که در این راستا رعایت اصول حاکم برگودبرداری ها جهت ایمنی و کارایی امری اجتناب ناپذیر می نماید. یک نمونه از سازه های حائل که از جمله متداول ترین نوع آن نیز بوده و برای گودبرداری با عمق های متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد، خرپای فلزی می باشد. طراحی سازه حائ ل ایمن، اقتصادی و مطابق ضوابط آیین نامه ایی نیازمند درک صحیح رفتار گودبرداری است . در این مقاله تلاش گردیده تا با مدل سازی پارامتریک گودبرداری های مهار شده با خرپای فلزی در حالت های دو بعدی و سه بعدی، رفتار این نوع سازه حائل مورد بررسی قرار گیرد . با توجه به اینکه رفتارگودبرداری متاثر از مدلسازی سه بعدی است، سعی در تبیین نسبت میان بیشینه جابجایی افقی در حالت های دو بعدی و سه بعدی گردیده است . همچنین تاثیر پذیری این نسبت از پارامترهای رفتاری خاک، سربار مجاور و هندسه (طول، عرض و عمق) گودبرداری مورد بررسی قرار گرفته است