سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید مرتضی جوادپور – دانشجوی دکتری دکتری تبدیل انرژی سیستان و بلوچستان

چکیده:

افزایش روز افزون مصرف انرژی در کشور به تدریج به یکی از مشکلات کلان اقتصادی و اجتماعی تبدیل می گردد. هرچند کشور عزیزمان از نظر منابع انرژی فسیلی بسیار غنی است اما مصرف غیر بهینه انرژی خسارن جبران ناپذیری را بر بودجه کشور تحمیل می نماید . این موضوع اهمیت بررسی پارامترهای موثر بر سیستمهای جدید گرمایشی چون گرمایش از کف در محیط های کسکونی و اداری را نمایان می سازد. در این مقاله با استفاده از روشهای عددی ، آرایش های مختل گرمایش از کف و نقش پوشش روی آنها مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه مقاسه آن با سیستمهای متمرکز ار نظر آسایش حرارتی و مصرف انرزی برسی شده است. نتایج نشان می دهد پارامترهایی چون عمق قرار گیری لوله ها و آرایش لوله ها تاثیر زیادی بر نرخ انتقال حرارت تابشی و شرایط آسایش حرارتی در اتاق دارند. سه روش چیدمان مختلف گرمایش کفی در یک اتاق مدل با چهار مرز سرد مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید با شرایط فوق بهتیرین مدل آرایش حلزونی و بهترین عمق پوشش روی لوله ها چهار سانتی متر می باشد و از لحاظ مصرف انرژی در سیستم گرمایش از کف نسبت به سیستم گرمایش متمرکز حدود ۱۵ درصد کاهش مصرف سوخت داریم. همچنین توزیع دما در کف و دمای هوای اتاق و سرعت هوا در اتاق در شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به سیستمهای متمرکز از نظر شرایط آسایش حرارتی مقایسه شد. در پایان نتایج عددی با جداول عملیاتی و محاسباتی هندبوکهای تاسیساتی مورد استفاده در اجرا مقایسه گردیده است.