سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیده ثمری جهرمی – مربی پژوهشی- پژوهشکده محیط زیست و بیوتکنولوژی – پژوهشگاه صنعت
حسن حسین زاده اصل –

چکیده:

یکی از عوامل بالقوه تخریب لایه ازن، گاز NO است که تاکنون صدمات جبران ناپذیری را به لایه ازن وارد کرده است. افزایش شدت تابش فرابنفش خورشید ناشی از تخریب ازن، مشکلات زیست محیطی بسیاری را به همراه داشته و به نوبه خود یک بحران جهانی به حساب می آید، تا آنجا که تاکنون چندین پروتکل و قرارداد جهانی در زمینه حفظ لایه ازن و کاهش مخربهای لایه ازن شکل گرفته است. به همین منظور در این مقاله به معرفی روشهای متداول مانیتورینگ اکسید نیتروژن در هوا پرداخته شده است. به منظور تعیین مناسبترین روش مانیتورینگ از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار Expert Choices استفاده شده است. بدین منظور معیارهایی نظیر هزینه سرمایه گذاری، بهره برداری آسان، اطمینان در ثبت داده ها طول عمر روش جهت انتخاب روش مناسب مانیتورینگ اکسید نیتروژن استفاده شده است. وزن هریک از معیارها با استفاده نرم افزار Expert Choices محاسبه می شود.با انجام مطالعات بیشتر ازمیان روشهای مختلف ، چهار روش متدواول شامل ایستگاه سیار، نمونه برداری غیر فعال ، نمونه برداری فعال و حسگرهای کنترل از راه دور برای مقایسه و ارزیابی از طریق فرایند AHP مشخص شدند که نهایتاٌ با اعمال وزن های مناسب به هریک از روشها، روش مناسب جهت مانیتورینگ اکسیدهای نیتروژن در هوا ، نمونه برداری غیر فعال انتخاب گردید.