سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

امیرحسین نژاد مقدم – گروه مهندسی شیمی،دانشکده مهندسی،دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا امید خواه نسرین – گروه مهندسی شیمی،دانشکده مهندسی،دانشگاه تربیت مدرس
مجید پاکیزه – گروه مهندسی شیمی،دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه فردوسی مشهد
الهام حاج هاشمی – گروه مهندسی شیمی،دانشکده مهندسی،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین تحقیق دو غشا نانوکامپوزیت پلی سولفون /نانوذرات Fumed SiO2 و پلی سولفون /نانوذرات TiO2 به روش انحلال محلولی ساخته شدند نانوذرات TiO2 و Fumed SiO2 با درصدهای وزنی مختلف به محلول ریخته گری اضافه گردیدند نانوذرات Fumed SiO2 آب گریز که با گروه های اکتیل سیلان بهبود ساختاریافته دراندازه ۷تا۱۴ نانومتر و نانوذرات TiO2 دراندازه ۳ نانومتر با درصدهای مختلف به محلول ریخته گری اضافه شدند تاثیر نانوذرات برتراوش پذیری P و انتخاب پذیری a غشا نسبت به H2 با توجه به نوع نانوذره مورد بررسی قرارگرفت