سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهروز زمانی دادانه – کارشناس ارشد هوش مصنوعی
لاله اسدی – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات تجارت الکترونیکی

چکیده:

مدیریت زنجیره تامین شامل طرح ریزی برای تهیه مواداولیه مونتاژ محصول نهایی به وسیله این موادو توزیع محصول در میان مشتری ها می باشد سناریوی مدیریت زنجیره تامین رقابت های عاملهای تجاری محیطی رقابتی را برای توسعه تست ومحک زدن راه حل های مبتنی برعامل مدیریت زنجیره تامین مهیا نموده است عاملهای خودمختار کلیه وظایف را درطول زنجیره تامین جهت رقابت با یکدیگر به عنوان سازندگان کامپیوترهای شخصی اجرا می نمایند هر عامل می بایست قطعاتی از قبیل حافظه و درایوهای دیسک را از تولید کنندگان خریداری نماید کارخانه ای که مونتاژ کامپیوتر را انجام دهد مدیریت نموده و برای فروش کامپیوترها با مشتریها مذاکره کند دراین رقابت ها عاملها می بایست قادر به تصمیم گیری درشرایط پویا و عدم قطعیت داشته باشد عاملها همواره با چند بازار خرید و فروش و تولید بطور همزمان در ارتباط هستند و به همین دلیل قدیت تصمیم گیری و هماهنگی را در میان بازار ها داشته باشند به این ترتیب ساختار معماری عاملها برای برقراری این تعاملات از اهمیتی شاسان توجه برخوردار می باشدکه دراین مقاله به آن پرداخته شده است.