سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحیدرضا کلات جاری – استادیار، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدحسین طالب پور – دانشجوی دکترا سازه، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه صنعتی شاهرود
صادق عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه صنعتی شا
علی مولایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه صنعتی شا

چکیده:

در سالیان اخیر، روش های بهینه سازی با عنوان الگوریتم های تکاملی و یا فراابتکاری در روند بهینه سازی سازه ها به طور فراوان مورد استفاده قرارگرفته است. توانایی این روش ها در دستیابی به نقطه بهینه و یا نزدیک به آن، سبب توسعه و گسترش آن ها شده است. این روش ها با الهام از فرآیند های طبیعی شکل گرفته است و در روند بهینه سازی به اطلاعات مشتق تابع هدف و قیود نیاز ندارند. روش جستجوی چندمنظوره MSM) مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و روش جستجوی ذرات باردار CSS) از جمله این روش ها می باشند. در این مقاله ابتدا شیوه بهینه سازی سازه های خرپایی براساس روش جستجوی چندمنظوره و روش جستجوی ذرات باردارتشریح گردیده است وسپس با ذکر چند مثال مطرح سرعت همگرایی و کیفیت جواب بهینه روش های مذکور مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است