سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی پورمصطفی – کارشناسی ارشد مهندسی کشتی سازی – پژوهشکده قوامی محرکه
سعید نجفی جیلانی – کارشناسی ارشد مهندسی کشتی سازی – پژوهشکده قوامی محرکه
حسین سلیمانی – کارشناسی ارشد مهندسی دریا – پژوهشکده قوامی محرکه

چکیده:

امروزه برای گسسته سازی معادلات ناویراستوکس رو ش و الگوریتم های بسیاری پیشنهاد شده است که هر کدام از آن ها مزایا و معایب خاص خود را دارند. جدای از الگوریتم های حل و روش های کوپل سرعت و فشار در دامنه محاسباتی، روش گسسته سازی جملات نفوذ و جابجایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. تحقیق حاضر به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول، دو روش برای گسسته سازی جمله نفوذ (یکی توسطMuzaferija 1 و اصلاح شده آن و توسطTraore2] و دیگری طرحی است که توسط Peric 3به عنوان نقاط کمکی از آن یاد شده است) ارائه و با یکدیگر مقایسه شده است. در بخش دوم روش های معمول و پرکاربردیکه برای گسسته سازی جمله جابجایی به کار م یروند، با هم مقایسهمی گردند. نشان داده می شود که روش Traore در گسسته سازی جمله نفوذ بهتر است. در مورد جمله جابجایی نیز نشان داده می شود که اگرچه روش اختلاف مرکزی در اعداد کورانت بالا پایدار نبوده و باعث نوسانی شدن جواب ها می گردد اما از دقت بالاتری برخوردار بوده و بر خلاف آن روش اختلاف بالا دست که همواره پایدار است، از دقت پایین تری برخوردار است. در بین روش های مقایسه شده روش گسسته سازی گاما (ارائهJassak 4) برای گسسته سازی جمله جابجایی پیشنهاد می گردد