سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان لالی – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی بخش مهندسی مواد- دانشکده مهندسی-دانشگاه
محمد حسین پایدار – استادیار بخش مهندسی مواد- دانشکده مهندسی – دانشگاه شیراز

چکیده:

تحقیقات نشان میدهد امروزه استفاده از تکنیک رسوب دهی همزمان ذره سرامیکی در حین پروسه الکترولس Ni-P مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. این ذرات (مانند B4C Al2O3 و SiC و MoS2 و PTFE ) می توانند خواصی مانند مقاومت شیمیایی بالا، عدم قابلیت انحلال، پایداری دمایی برای استفاده در دمای بالا، سختی بالا و قابلیت خود روانکاری در پوشش ایجاد نمایند. هدف از این تحقیق تولید ، بررسی و مقایسه خواص تریبولورژیکی مانند سختی و ضریب اصطکاک پوششهای کامپوزیتی الکترولس Ni-P-SiC و Ni-P-BN است. در این بررسی سختی توسط دستگاه Microhardness و مقاومت به سایش توسط دستگاه Pin-on-disc اندازه گیری شد. ساختار و مورفولوژی سطح این پوششها نیز توسط پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی مورد مطالعه قرار گرفت.