سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سجاد امیدی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحدسمیرم
احمد آقایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سمیرم
عبدالرضا کوهی فایق دهکردی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سمیرم

چکیده:

کندوان روستایی است با جمعیت نسبتا اندک که در۵۰ کیلومتری جنوب تبریز دردامنه قلل مرتفع سهند ودربرشمالی یکی از دره های متعددی که به قله بزرگ سهند منتهی می شود واقع شده است روستای کندوان به خاطر معماری صخره ای استثناییش مانند روستای میمند یکی از مهمترین روستاهای باستانی ایران به شمار می آید که متاسفانه از نظر علم گمنام باقی مانده و از نظر اجتماعی و رفاهی نیز بدان هیچ گونه توجهی نشده است فرم کالبدی این مجموعه از لحاظ معماری یکی ازنادرترین فرم هایی است که تاکنون با مسکن انسان رابطه پیدا کرده است وحدت کامل بین عوامل متشکله مجموعه برقرار است و تناسبات حفره هایی که به دست انسان کاویده شده کاملا انسانی است دراین مطالعه عوامل کالبدی محیط زیست انسان و روابط آن با انسان ردزمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و غیره و سنجش روابط عینی و ذهنی این دو وقالبهای کالبدی که شکل زندگی انسان را تحت تاثیر قرار میدهند و بطور کلی تاثیر پذیری شکل زندگی انسان دررابطه با این قالبهای متنوع و دررابطه با دهکده کوچکی به نام کندوان مورد بررسی قرارگرفته است.