سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالحسین حداد – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
سیدمحمد منتظری – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله
محمد بهره دار – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه سمنان

چکیده:

طی دهه های گذشته تئوری های متعدد برای تخمین ظرفیت باربری نهایی شالوده های سطحی پیشنهاد شده است در رابطه با تعیین ظرفیت باربری پی ها چهار روش عمومی انالیز استاتیکی روشهای درجا ازمایشهای بارگذاری و استفاده از مقادیر پیشنهاد شده در ایین نامه ها و کتب طراحی در بین مهندسین متداول می باشد در میان این روشها انالیز استاتیکی برمبنای تعادل حدی گسیختگی خاک زیرپی استفاده ازم عادله پایه ی ظرفیت باربری متداول تر بوده و روشهای دیگر تنها به جهت تایید مقادیر محاسبه شده بکار میروند. تحقیقات و بررسی ها ی انجام شده برای تخمین ظرفیت باربری لرزه ای به گستردگی تحقیقاتی که در زمینه تعیین ظرفیت باربری استاتیکی پی ها صورت گرفته نمی باشد.