سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید رضا صمدی – شرکت مهندسی نفت وگازوانرزی سپانیر
اصغر تیموریان – هیئت علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

در این مقاله به بیان مقایسه ای بین روش واریوگرام و روش نتلتون به منظور تعیین چگالی صفحه بوگه می پردازیم. . روش نتلتون روش معمول در تعیین چگالی در امتداد یک پروفیل است که برمبنای کمترین شباهت توپوگرافی پروفیل انتخابی باچگالی انتخابی آنومالی بوگه مربوط به همان پروفیل در منطقه میباشد. واریوگرام روشی است که بر مبنای هندسه فرکتال استوار است. این روش براساس به حداقل رسانی ناهمواری سطحی آنومالی بوگه است. از بعد فرکتالی سطح به عنوان معیار ناهمواری سطحی آنومالی بوگه استفاده شده است. بااستفاده از روش واریوگرام چگالی بهینه منطقه زاگرس در جنوب استان هرمزگان تعیین شده که برای منطقه مورد مطالعه میزان چگالی بهینه ۲/۷ گرم بر سانتی متر مکعب تعیین شده است.وچگالی صفحه بوگه منطقه با استفاده از روش نتلتون ۲/۳ گرم بر سانتی متر مکعب تعیین شده است.