سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بیژن طالب پورششوان – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
رضا سکوتی اسکویی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آغربی

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی توزیع مکانی شاخص فرسایش پذیری خاک با شعاع های تأثیر متفاوت در بخش جنوبی دشت ارومیه واقع در استان آذربایجانغربی به انجام رسیده است. برای دستیابی به این هدف، از تعداد ۴۰ پروفیل نمونه خاک سطحی برداشت شده، آزمایشات بافت و ماده آلی بر روی آنها انجام شد. ساختمان خاک در محل تعیین گردید. با استفاده از این داده ها و بهره گیری از نرم افزار USLE میزان شاخص فرسایش پذیری ( K ) محاسبه شد. فاصله پروفیل ها بین ۱۴۰۰ تا ۲۵۰۰ متر متغیر بود. برای برآورد شاخص مذکور در نقاط نمونه برداری نشده، از روش های کریجینک در محیط + GS استفاده شد. در انتخاب شعاع تأثیر مناسب، روش Cross Validation و دو پارامتر آماری MBE (خطا از داده های واقعی)و MAE (انحراف از داده های واقعی) به همراه محاسبه خطای نیم تغییر نما استفاده شد. پس از انتخاب شعاع تأثیر مناسب، بوسیله روش کریجینگ در دو شعاع تأثیر مختلف ۷۰۰۰ متر (مدل ۱)و ۱۸۰۰۰ متر(مدل ۲) شاخص فرسایش پذیری تخمین زده شد و با هم مقایسه گردید. بنا به نتایج به دست آمده و تفسیر نقشه های رسم شده نتایج ( مدل ۱) با واقعیت همخوانی بیشتر و خطای کمتری (۰٫۰۰۱) داشت.