سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابراهیم بروشکه – مربی |پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
شهربار ییلاقی – کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

مدیریت آبخیزداری برای احیای آبخیز ها مجموعه ای از فعالیت های عمرانی در سطح حوضه های آبخیز اجرا نموده است. در این مقاله میزان اثرات اجرای پروژه های آبخیزداری در بهبود وضعیت پوشش گیاهی و فرسایش در حوضه آبخیز قطور بررسی شده است. این تحقیق به کمک عملیات میدانی با مقایسه عرصه های شاهد و عرصه هایی که پروزه ها درآن اجرا شده در زیر حوضه های آلمالو، حبش، قره گل و استران در آبخیز قطور ا انجام گرفته است. پارامتر های مورد ارزیابی شامل درصد تاج پوشش گیاهی، وضعیت و گرایش مرتع و نقش اجرای پروژه ها بر میزان فرسایش است. نتیجه بررسی ها نشان داد مجموعه فعالیت های انجام شده باعث بهبود وضعیت پوشش گیاهی و گرایش مرتع شده و مقدار فرسایش را کاهش داده است.