سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین باقری هارونی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس تهران
سعید مرید – دانشیار گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

امروزه تخصیص بهینه و کارامد آب از مهمترین دغدغه ها در مدیریت و برنامه ریزی منابع آب تلقی می شود ابزارهای متعددی به منظرو مدل سازی این سیستم ها توسعه داده شده که با تعریف توپولوژی حوضه فرایندهای هیدرولوژیکی در سیستم و نقاط عرضه و تقاضا شبیه سازی های لازم را به انجام می رساند از مدلهای مطرح دراین خصوص مدلهای WEAP MIKE BASIN می باشند که ارزیابی توانایی آنها هدف این تحقیق را رقم می زند بدین منظور بخشی از رودخانه تالوار از سرشاخه های رودخانه قزل اوزن در استان کرمانشاه مورد استفاده گردیده است برا ارزیابی هریک از دو مدل ابتدا قابلیت ها و امکانات شبیه سازی و بهینه سازی آنها مقایسه و سپس براساس شاخص اطمینان پذیری عملکرد و نتایج آنها مقایسه و تحلیل شدند. در زمینه مدلسازی و نتایج حاصل صرفا شبیه سازی MIKE BASIN با توجه به دردسترس گذاشتن آب بیشتر به گره های بالاتر تا حدی با آنچه در واقعیت اتفاق می افتد انطباق بیشتری دارد.