سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا امیری – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
الهام میرزایی محمدآباد – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
قمرناز تدین تبریزی – گروهکامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

امروزه تقطیع بافت به عنوان اولین مرحله در تحلیل تصاویر مطرح می شود تقطیع بافت فرایند افراز یک تصویر دیجیتال به نواحی چند گانه یا مجموعه ای از پیکسل ها می باشد معمولا در تقطیع بافت ابتدا به استخراج ویژگی ها پرداخته و سپس این ویژگی ها را دسته بندی می نمایند روشهای گوناگونی برای استخراج ویژگی بافت در یک تصویر وجود دارد که د راین مقاله ابتدا یک روش فازی مبتنی بر گشتاور ارائه شده است سپس روش دیگری با استفاده از شمارش جعبه تفاضلی برای استخراج بعد مولتی فرکتال تصویر بررسی می شود و در نهایت مقایسه ای بین این دو روش انجام می شود و نشان داده شده است که روش پیشنهادی نتیجه بهتری در بر دارد.