سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا کریمی دوانی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
سیروس قطبی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده:

در این کار که به تعیین ویسکوزیته محلول های الکترولیت در غلظت های مختلف اختصاص دارد، ابتدا به معرفی مدل های مورد مطالعه Eyring-NRTL و Eyring-Wilson و GF می پردازد، سپس ویسکوزیته چند محلول الکترولیت بر حسب غلظت، در دو درجه حرارت ۲۰ و ۳۰ درجه سانتیگراد با استفاده از مدل ها محاسبه و با مقادیر تجربی موجود مقایسه شده اند و بدین ترتیب پارامترهای معرفی شده در مدل ها تنظیم شدند که نتایج و نمودارهای مربوط در متن آمده اند. در برخی سیستم ها مدل های Eyring-NRTL و Eyring-Wilson نتایج دقیقتری را نسبت به مدل GF بدست می دهند.