سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسلم فطری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات
محسن رجبی – گروه گیاهان داروئی دانشگاه علمی کاربردی همدان
هادی فصیحی –
علی عبدالله ئی –

چکیده:

افتابگردان به دلیل عملکرد و تولید راندمان روغن نسبتا بالا ۴۵درصد و نیز درصد اسیدهای چرب غیراشباع بالا یکی ازمهمترین دانه های روغنی کشت شده است با این حال مطالعه درخصوص هیبریدهای جدید آفتابگردان و ویژگیهای روغن استحصال شده از این ارقام بسیارمهم است و لذا دراین طرح چهاررقم مستر سیرنا پومار و یوروفلور آفتابگردان مورد مقایسه قرارگرفتند باتوجه به نتایج حاصل ازپروژه میتوان گفت که ارقام پومار و یوروفلور درپارامترکیفی عدد اسیدی نسبت به رقم مستروسیرنا بعدازتصفیه بهتر هستند و عددمناسبتری را به خود اختصاص میدهند و درپارامترکیفی عدد پراکسید نیز یوروفلور بعدازتصفیه عددمناسبی تری را به خود اختصاص میدهد و عدد پراکسید رقم پومار با میزان ۷٫۹۴ دربالاترین مقدار بوده و دارای روغنی بی کیفیت ازاین لحاظ می باشد.