سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید شعبانلو – دکتری هیدرولوژی و منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
محمدرضا همرنگ – کارشناس ارشد سازه های آبی

چکیده:

وجود اختلاف نظر بین دانشمندان و محققین در مورد روش های موجود در برآورد سیلاب و نیز متغیر بودن دامنه کاربردهر یک از روش ها در مناطق مختلف باعث می شود روش های موجود و دقت آنها در حوضه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. پیدا کردن یک مدل خاص که بتواند پیش بینی درستی از سیلاب در اختیار ما بگذارد در حوضه های بزرگ و حساس مانند حوضه کارون که طویل ترین و پر آب ترین رود ایران است بسیار مهم و حیاتی می باشد. با توجه به سیل خیز بودن حوضه مورد نظر شناسایی مناطق سیل خیز و میزان سیل تولیدی با توجه به خصوصیات فیزیکی حوضه آبریز ضروری است. در این تحقیق که در واقع مدل سازی هیدرولوژیکی روی حوضه کارون انجام شده، سعی شده هیدروگراف سیلاب از طریق دو مدل ریاضی یکپارچه و توزیعی برآورد شود تا نزدیکی آنها به واقعیت موجود در حوضه کارون تا پل شالو بررسی شود. با توجه به نیاز مطالعه این عوامل در روش های یکپارچه و توزیعی برآورد هیدروگراف، اطلاعات دقیقی ازمساحت، شیب، کاربری اراضی، زمان تمرکز و بطور رستری از حوزه کارون بوسیله برنامه جنبیGeoHMS4.2.92بدستآمد و در محیط نرم افزارArc GIS9.3پردازش شد و داده های مورد نیاز جهت شبیه سازی رفتار هیدرولوژیک حوضهبرای برنامهHEC-HMS3.4 بدست آمد. چگونگی شکل گیری جریان سطحی پس از بارش و تشکیل هیدروگراف به دوروش یکپارچهSCSو توزیعیModClarkکلارک اصلاح شده) مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده نتایج مدل توزیعی به هیدروگراف های ثبت شده در حوضه نزدیک تر است