سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سهیل رزاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم خاک
غلامحسین زمانی – استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
حبیب خداوردی لو – استادیار دانشگاه ارومیه
شجاع قربانی دشتکی – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

تغییرات نفوذ آب به خاک نقشی بسیار مهم در فرایندهای هیدرولوژیک ایفا می کند و هدایت آبی اشباع یکی از ویژگیهایهمم خاک می باشد که در کنترل نفوذ آب به خاک روان آب سطحی آب شویی علف کش ها از زمین های زراعی و آلوده کردنآبهای زیرزمینی نقش مهمی را ایفا می کند هدف از این پژوهش بررسی تغییرات پارامترهای هدایت هیدرولیکی اشباع در دو منطقه محوطه بکر و فضای سبز بود بنابراین نفوذ آب به خاک در اراضی بکر و فضای سبز پیرامون آن درمنطقه ی نازلو واقع در استان آذربایجان غربی که بطور همزمان دارای محوطه با کاربری بکر و فضای سبز بود به روش تک استوانه ای اندازه گیری شد با استفاده از داده های نفوذ به دست آمده در ۶ نقطه پارامتر فوق برای هر نقطه تعیین گردید. نهایتا مقادیر به دست آمده پارامتر Kfs درمناطق زمین بکر و فضای سبز مقایسه شد طبق نتایج بدست آمده مقادیر هدایت هیدرولیکی اشباع فضای سبز به میزان قابل ملاحظه ای بیشتر از زمین بکر مشاهده گردید.