سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی سعدایی جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه دانشگاه زنجان
کیارش ناصراسدی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه زنجان
مجید پورجنابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک و پی

چکیده:

اخیرا استفاده از میراگرها برای کنترل غیرفعال پاسخ سازه درمقابل زلزله بسیار مورد توجه قرارگرفته است و میراگرهای متفاوتی مورد بررسی قرارگرفته اند میراگرهایی که بمنظور جذب و مستهلک انرژی زلزله بصورت عمومی در سازه ها می توانند مورد استفاده قراربگیرند از انواع متفاوتی بوده که متداولترین آنهامیراگر اصطکاکی و تسلیمی می باشند بیشتر مطالعاتی که در خصوص این میراگرها انجام شده است درحوزه دور زلزله بوده است از آنجایی که مشخصات زلزله های حوزه نزدیک زلزله کمی با حوزه دور زلزله متفاوت بوده و با توجه به پالس سرعتی کهدر حوزه نزدیک زلزله وجود دارد میزان انرژی بیشتری به سازه ها وارد می نماید بررسی رفتار میراگرهای متداول دراین زلزله ها بسیار مهم می باشد دراین مطالعه برای بررسی رفتار سازه های مجهز به این میراگرها در حوزه نزدیک نیاز لرزه ای سه قاب خمشی فلزی با ارتفاع های ۳و۶و۹ طبقه که به دو میراگرا صطکاکی و تسلیمی مجهز شده اند در نظر گرفته شده و مقایسه شده است.