سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید عابدزاده عطار – کارشناس ارشد مدیریت نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
مجید صفرجوهری – دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهرا

چکیده:

مدیران سازمان برای اینکه بتوانند با صرف وقت، هزینه و انرژی روی نیازهایی که اهمیت و مطلوبیت بیشتری دارند به بالاترین سطح انگیزه و رضایت کارکنان برسند بایستی درک صحیحی از نیازهای کارکنان و اولویت بندی این نیازها در محیط کار خود داشته باشند. در این مقاله نیازهای کارکنان بر اساس یافته های پژوهشی از طریق پرسشنامه هایی که بر اساس فن فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) طراحی شده اند اولویت بندی شده است. همچنین از مدیران خواسته شد تا آنها نیز این اولویت بندی را با توجه به تجربه و تعامل خود در محیط کار با کارکنان انجام دهند. مقایسه این دو اولویت بندی نشان می دهد معیار شرایط محیط کار که امنیت شغلی مهم ترین زیرمعیار آن است از نظر کارکنان از بیشترین اهمیت نسبی برخوردار است؛ در حالی که مدیران پاداشهای مادی را مهم ترین عامل انگیزش برای کارکنان می دانند.