سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر اشتری – دانشجوی کارشناسی ارشدژئوفیزیک، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مهدی تدینی – پژوهشگر ارشد مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران
مجید نبی بیدهندی – استاد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله در ابتدا به بررسی لزوم کاربرد دو نگار تصویرگر FMI و UBI در چاهها پرداخته شده است، به گونه ای که عملکرد و اساس هریک به بحث گداشته شده است. سپس چگونگی تشکیل یکی از عارضه های ژئومکانیکی به نام breakout که در چاه ها اتفاق می افتد را بررسی کرده و به تبیین این موضوع که کدام نگار تصویری می تواند برای ارزیابی بهتر این اثر به کار آید پرداخته ایم. طبق نیاز روابط تئوری مشاهده می شود که نگار صوتی UBI بهترین پاسخ را برای ارزیابی های ژئومکانیکی به دنبال خواهد داشت. با استفاده از نگارهای موجود در یکی از چاه های جنوب کشور از نتایج حاصل به عنوان ابزاری برای تعیین استرس بیشینه پیشنهاد داده ایم.