سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی ملکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه گروه عمران ابرکوه ایران
محمدرضا شکاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه گروه عمران ابرکوه ایران
حسن درخشان – دانشگاه زابل دانشکده مهندسی گروه عمران زابل ایران

چکیده:

در این تحقیق عملکرد لرزهای سازههای فولادی با مهاربندی واگرا مطابق طراحی بر اساس عملکرد مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت و سه ساختمان فولادی با نامنظمی جرمی متفاوت تا حد صد د رصد تحلیل و طراحی گردید. سپس سطوح عملکرد ساختمانهای فولادی مذکور مطابق با دستورالعملFEMA مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تامین سطوح عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفت .برای انجام تحلیل های غیر خطی از نرم افزار PERFORM3Dبهره گرفته شد . نتایج حاصل از نامنظمی در نوع بارگذاری و نیز درصد هرنوع بارگذاری در طبقات مختلف با یکدیگر مقایسه شده اند