سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد نیکنام – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران- نارمک- دلنشگاه علم و صنعت
علی عطاری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- زلزله-تهران- نارمک- دلنشگاه علم و صنعت

چکیده:

آنالیزهای استاتیکی به علت عدم توانایی در بررسی رفتار واقعی سازه پس از آغاز تسلیم مناسب نیستند و انجام آنالیزهای غیر خطی برای مشخص ساختن شکلهای شکست سازه و فروریزش آن ضروری به نظر میرسد و همین موضوع علت اصلی استفاده وسیع از آنالیزهای غیرخطی چون پوش- آور در طراحی و ارزیابی لرزهای سازههاست. اگرچه تحلیل و ارزیابی خطی دید خوبی از ظرفیت الاستیک سازه فراهم می نماید و موقعیت اولین نقطه تسلیم را در اختیار محقق قرار می دهد اما با این حال قادر به پیش بینی مکانیزم شکست سازه و چگونگی باز توزیع نیروها در حین تسلیم های پی درپی نبوده و نتایج قابل اطمینانی در رابطه با میزان تغییرشک لهای پلاستیک و در نتیجه میزان آسیب های سازه ای در اختیار ما نمیگذارد. از این رو تحلیل و طراحی سازه های جدید و قدیم با نتایج تحلیل های خطی قابل توجیه نیستند. از طرفی برای یک ساختمان آسیب دیده که خصوصیات دینامیکی آن بعد از زلزله تغییرات قابل توجهی یافته است و هم چنین برای ساختمان هایی که قرار است با تکنیک های جدیدی تقویت لرزهای گردند، بررسی رفتار غیرخطی سازه ضروری است.به همین دلیل در این مقاله به بررسی اثرات الگوهای مختلف بارگذاری جانبی در تحلیل پوشآور میپردازیم، زیرا این موضوع بیشترین تاثیر را در نتایج تحلیل میگذارد و این اهمیت موضوع را میرساند.