سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
علیرضا مناف پور – استادیار گروه عمران دانشگاه ارومیه
مهدی عبدلی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

با ورود مفاهیم جدید در مباحث طراحی لرزه ای از جمله مفهوم طراحی براساس عملکرد که مبتنی بر انتظار ما از رفتار سازه در هنگام وقوع زلزله ای با تعریف مشخص است بررسی صحیح رفتار لرزه ای سازه ها درکانون توجه مهندسین و محققین در حوزه موضوعات مهندسی سازه و زلزله قرارگرفته است یکی از اساسی ترین مفاهیم در ارزیابی رفتار لرزه ای سازه ها میزان شکل پذیری آنها به هنگام وقوع زلزله است شیوه اعمال پارامتر شکل پذیری در طراحی های متداول آیین نامه های لرزه ای که عمدتا از طراحی برمبنای نیرو استفاده می کنند به کمک ضریبی جهت کاهش نیروی لرزه ای صورت میگیرد که در استاندارد ۲۸۰۰ به آن ضریب رفتار گفته می شود در حالیکه در روش بهسازی لرزه ای که ارزیابی رفتار لرزه ای براساس مفاهیم طراحی براساس عملکرد صورت میگیرد اثر شکل پذیری اعضای سازه ای توسط ضریبی بنام ضریب اصلاح در نظر گرفته میشود.