سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بتن سبک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین مسعودی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده آمایش و پدافند غیرعامل، (کمیته تحقی
قاسم دهقانی اشکذری – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده آمایش و پدافند غیرعامل، تهران
پرویز مقیمی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده آمایش و پدافند غیرعامل، تهران

چکیده:

نظر به اهمیت و کاربرد روزافزون بتن های سبک در بخش های مختلف سازه ای و غیرسازه ای ساختمان، بررسی جهت بهبود کیفیت خواص مکانیکی و دینامیکی این بتن ها ضروری به نظر می رسد. مقاومت مصالح در برابر برخورد و نفوذ پرتابه ها از جمله خواصی است که از طریق آزمایش های دینامیکی مختلف و یا شبیه سازی عددی بوسیله نرم افزارهای پیشرفته قابل بررسی می باشد. در این تحقیق، خواص دینامیکی دو نوع مختلف بتن های سبک غیرسازه ای تولید شده در کشورمان(یک نوع از گروه بتن های سبکدانه و نوع دیگر از گروه بتن های گازی) تحت برخورد و نفوذ دو نوع پرتابه(گلوله اسلحه دوشکا و گلوله اسلحه ژ۳) با استفاده از نرم افزار LS-DYNA شبیه سازی و تحلیل شده و نتایج حاصله مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.