سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور فخری – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
آیت ظفری – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجید مصطفوی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دراین مقاله ابتدا به تشریح خصوصیات داده های ورودی وخروجی روشهای تحلیل به کاررفته دراین نرم افزار ها و کاربردهای هریک از نرم افزارهای Micropaver و HDM-4 پرداخته می شود سپس این دو نرم افزار از جهات مختلف با یکدیگر مقایسه می شوند در ادامه نیز با ذکر معایب و مزایای مهم این نرم افزارها و همچنین با درنظر گرفتن ابزارهای لازم برای برداشت داده های ورودی و هزینه های تحمیلی ناشی از برداشت داده ها برای این دو نرم افزار از میان آنها بهترینشان برای شرایط راههای ایران پیشنهاد می گردد.