سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی هوشمند آیینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار- عضو هیئت علمی- دانشجوی دکتری سازه های

چکیده:

با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور و توسعه و گسترش شهرها و مراکز صنعتی، تونل و فضاهای زیرزمینی برای استفاده های حمل و نقل داخل و خارج از شهر، انتقال آب و فاضلاب، انتقال مواد سوختنی و انرژی از قبیل نفت و گاز، احداث فضاهای زیرزمینی استراتژیکی و دفاعی، تولید برق، ایستگا ههای مترو و پارکینگ ب هطور فزاینده ای در حال مطالعه، ساخت و یا بهر هبرداری هستند. یکی از مراحل اساسی در ساخت تونل ها نصب سیستم های نگهدارنده موقتی می باشد. عملیات تونل کنی در سنگ های ضعیف همواره به عنوان یک چالش برای مهندسان ژئوتکنیک بحساب آمده و قضاوت نادرست در زمینه طراحی های سیستم های پایدارسازی می تواند در نهایت منجر به کم طراحی و وارد آمدن خسارت و یا بیش طراحی و افزایش هزینه های تونل شود. در این تحقیق به بررسی نحوه عملکرد سیستم های مختلف نگهدارنده تونل های احداث شده در سنگ های ضعیف پرداخته ایم.