سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید توکلی قلعه تکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان، گروه مهندسی عمران، اصفهان، ایران
یوسف چراغی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
ایمان نجفی – کارشناس ارشد مهندسی نقشه برداری – سنجش از دور، دانشگاه اصفهان

چکیده:

باندهای ۱-۲-۳ و۱-۳-۵ برای ایجاد ترکیب رنگی کاذب (FCC) درمدل رنگیRGB از داده های بازتابی ETM+ مورد استفاده قرار گرفتند؛ سپس تبدیل مدل رنگی از RGB به HSV بر روی این ترکیب های رنگی انجام شد. پدیده های زمین شناختی در منطقه لنجان، اصفهان شامل واحدهای سنگی (رسی و آهکی)، پوشش گیاهی و رودخانه است. نتایج پردازش ها در تفکیک پدیده های مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت. مناسب ترین تفکیک بعد از تبدیل مدل رنگی بر روی باندهای پنجم، سوم و اول در منطقه مورد مطالعه می باشد. نتایج با مشاهدات صحرایی و میدانی مقایسه شد و صحت پردازش ها مورد ارزیابی قرار گرفت.