سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین فلامکی – استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه پیام نور
محمد زاهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

امروزه به دلیل سادگی و قابل دسترس بودن، انواع نرم افزار ها جهت تحلیل و طراحی سازه ها مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از آنها نرم افزارSAFE است. در محیطSAFE رفتار خاک به وسیله فنرهای خطی مجزای فشاری که سختی آنها براساس ضریب عکس العمل بستر به دست می آید مدل می شود، و عملا هیچ یک از مشخصات رفتاری و پارامترهای خاک را مورد بررسی قرار نمی دهد. برنامه PLAXIS مبتنی بر عناصر محدود با کاربرد های ژئوتکنیکی است که ویژگی های مختلف خاک را برای شبیه سازی رفتار خاک به کار گرفته است . تحقیق های مختلف نشان میدهد ضریب عکس العمل بستر تابع عوامل متعددی از قبیل شکل سازه، عمق، لایه بندی خاک، مدول الاستسیته و غیره می باشد و در تحلیلهای متعددی که درPLAXIS انجام شده تاثیر این عوامل مشهود بوده است. در این تحقیق با آنالیز فونداسیون های گسترده در محیط PLAXIS ضریب عکس العمل اصلاح شده را در محیط SAFE اعمال و نتایج حاصله مورد بررسی قرار میگیرد، همچنین نتایج تنش و نشست در دو نرم افزار مقایسه می شود.این تحقیق ضرورت استفاده از یک نرم افزار ژئوتکنیکی مورد تائید در کنار نرم افزار سازه ای برای واقعی ترکردن تحلیل را نشان میدهد