سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود براتی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
سعادت کامگار – استادیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
نادیا دلاور پور – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق تاثیرات نسبت تراکم بر روی بر روی عملکرد چرخه استاندارد هوای دیزل بر اساس روابط تئوری روش ترمودینامیک زمان در این تحقیق تاثیرات نسبت تراکم بر روی بر روی عملکرد چرخه استاندارد هوای دیزل بر اساس روابط تئوری روش ترمودینامیک زمان تغیرات حداکثر گشتاور ترمزی بر حسب مصرف مخصوص سوخت به کمک محاسبات عددی و با استفاده از نرم افزار MATLAB مورد استفاده قرار گرفت. نسبت تراکم در بازه ۱۵:۱ تا ۱۹:۱ تغیر داده شد. نتایج نشان داد که افزایش نسبت تراکم موجب کاهش مصرف مخصوص سوخت می گردد. از طرفی تاثیر نسبت تراکم بالاتر بر کاهش مصرف سوخت در سرعت های بالاتر، بیشتر مشاهده شد. نتایجی که از این تحقیق بدست آمد می تواند یک راهنمای مناسب برای طراحی و ارزیابی موتور احتراق داخلی واقعی باشد.