سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهرام نهایت فخار – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محسن ایزدی نیا – استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمد علی رهگذر – استادیار،دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با توجه به اهمیت تحلیل لرزه ای سازه که منجر به تقاضاهای لرزه ای چون ضریب شکل پذیری m و ضریب مقاومت افزون W و ضریب رفتار R و … می شوند مطالعات وسیعی درمورد انالیزهای لرزه ای انجام گرفته است در حال حاضر به نظر می رسد بهترین روش انجام انالیز دینامیکی غیرخطی باشد ولی به دلیل پیچیدگی و زمان بربودن ان محققین را بر آن داشته است تا طیف وسیعی ا زمطالعات در مورد انالیز های استاتیکی غیرخطی موسوم به پوش اور مرسوم داشته باشنددراین مقاله مدل سازی ها توسط برنامه Seismostruct انجام شده است و هدف بررسی و مقایسه روش پوش اور مرسوم با دو الگوی بارگذاری یکنواخت و مطابق با ایین نامه ۲۸۰۰ ایران با انالیز دینامیکی فزاینده غیرخطی IDA بردوقاب خمشی منظم بتنی ۴و۸ طبقه می باشد طبق نتایج به دست امده مشاهده می شود نتایج ح اصل از پوش اور مرسوم با بارگذاری یکنواخت تقریبا نزدیک نتایج انالیز دینامیکی فزاینده غیرخطی است.