سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا عدلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
امیرحسین بهروش – دانشیاردانشگاه تربیت مدرس
مجید طبخ پزسرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد
پیمان شاهی – دانشجوی دکتری

چکیده:

دراین مقاله تطابق نتایج تجربی مدول الاستیسیته و استحکام کامپوزیت های چوب پلاستیک اکسترود شده با مدلهای تئوری موجود بررسی شده است درتولید این پروفیل ها سه گریدمختلف پلی اتیلن چگالی بالا دارای شاخصهای جریان مذاب MFI مختلف درتولید کامپوزیت چوب – پلاستیک با درصدهای وزنی چوب ۵۰ و ۶۰ و ۷۰درصد استفاده شده است نتایج مدول الاستیسیته بدست آمده از آزمون کشش با روابط تحلیلی از جمله قانون مخلوط ها قانونمعکوس مخلوط ها معادله هالفین – تسای و معادله COX و نتایج استحکام با روابط تحلیلی MROM Facca و معادله بهبود یافته FACCA مقایسه شده است نتایج تجربی مدول الاستیسیته بین دو مدل IROM,COX بوده و تطابق بیشتری با مدل IROM داشته است. نتایج تجربی استحکام با هیچکدام از مدلهای موجود تطابق خوبی ندارد اما مقادیر تجربی به مدل MROM نزدیکتر است.