سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدهادی صداقت – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی
محمود یعقوبی – استاد مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی مکانیک
محمدجواد مغربی – دانشیار مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده مهندسی
علی سررشته داری – استادیار مهندسی مکانیک

چکیده:

انتقال حرارت جابجایی آزاد به استوانه های سرد افقی که دربالای یک سطح قرار دارند در بسیاری از کاربردهای صعنتی نظیر سردخانه ها، سیستم های تهویه و غیره انجام می گیرد. انتقال حرارت جابجایی آزاد به یک استوانه تنها که در محیط بینهایت قرار دارد مطالعات گسترده ای صورت گرفته اما در مورد استوانه ای که نزدیک به یک سطح عایق قرار دارد تحلیل های بسیار اندکی انجام گرفته است. در تحقیق حاضر انتقال حرارت جابجایی آزاد به استوانه سرد افقی که در بالای یک سطح عایق قرار دارد به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است.در این بررسی تأثیر فاصله استوانه از صفحه عایق افقی L/D در محدوده بین ۰/۱ تا ۱/۵ مورد مطالعه قرار گرفته است در این تحقیق معادلات حاکم جریان آرام جابجایی آزاد، از روش به کمک کدد عددی اپن فوم ۱ که یک نرم C++ حجم محدود با کد افزار منبع باز تحت سیستم عامل لینوکس است حل شده اند. مطالعات عددی در محدوده وسیعی از اعداد رایلی از ۱۰۴ تا ۱۰۶ انجام گرفته و نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از نرم افزار فلوئنت ۲ مقایسه شده اند