سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد مقیمان – استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مقاله حاضر به تحلیل عددی و بررسی تاثیر نوع سوخت برپارامترهای احتراق و آلاینده ها در یک محفظه استوانه ای با جریان مماسی هوای ورودی پرداخته است. در اینجا از مدل توربولانسی RNG k-ε و مدل احتراقی مگنسن استفاده شده است. سوختهای مورد مطالعه، سوخت مایع گازوئیل و سوخت گازی متان است که پس از تحلیل توسط نرم افزار فلوئنت به این نتیجه رسیده است که ماکزیمم دما و فشار سوخت متان به ترتیب ۸٫۳۳ % و ۳۱ % نسبت به ماکزیمم دما و فشار سوخت گازوئیل کاهش یافته است. همچنین در سوخت متان ماکزیمم مقدارNOx تولیدی و حجم دوده خروجی به محیط بطور چشمگیری کاهش یافته است که مقایسه ی این نتایج با نتایج آزمایشگاهی رضایتبخش می باشد