سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لطف الله قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
پیمان رهگذر – دانشجوی بخش مهندسی عمراندانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراینتحقیق با بررسی یک ساختمان ۲۲ طبقه ای بتنی با دیواربرشی دارای خروج ازمرکزیت جرم دوجهته نتایج آنالیز مودال پوش آوردوجهته درمقایسه با نتایج انالیز دینامیکی غیرخطی مورد بررسی قرارمیگیرد بادرنظرگرفتن متوسط اختلاف نتایج میان دو روش آنالیز دینامیکی و انالیز MPA و با بکارگیری روش CQC مشاهده میشود که با افزایش خروج ازمرکزیت میزان اختلاف نتایج تاخروج از مرکزیت ۱۵درصد کاهش می یابد و پس از آن مجددا افزایش جزئی یافته است.